نرم افزار و راهنمای افراد کم توان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی در راستای خدمات دهی آسان و سریع به اشخاص توانخواه اقدام به بارگزاری نرم افزاری خاص به همراه راهنمای نصب آن نموده است.

نرم افزارنرم افــــزار جهت بهره مندی افراد کم تــــوان

راهنمای نصب

راهنمای نصب نرم افــــزار

کاربران می توانند به دانلـود رایگان این نرم افزار در همین صفحه اقدام نمایند.