صفحه نخست » خدمات دولت الکترونیک » فرم های ارائه خدمات

فرمهای ارائه خدمات مجموعه‌ای از فرمها و اطلاعات مفید برای کاهش حضور فیزیکی و تسریع در انجام امور اربارب رجوعان محترم طراحی شده‌است.از اصلی‌ترین نکات آن آگاهی از خواسته ها و فرایند انجام امور می باشد. اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی فرمهـای ارائـه خـدماترا به سه بخش کاربردی تقسیم کرده است که عبارتند از: