طرحهای صنعتی

طرحهای صنعت 

 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور با ظرفیت 620 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیدترانس مهتابی 40وات و 20 وات ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیدترانس مهتابی 40وات و 20 وات با ظرفیت 400000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد بلندگو ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی جمـع‌آوری شـیـر ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی جمـع‌آوری شـیـر با ظرفیت 5/8 تن در روز
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد رشته آشی و پلویی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـک نـمکی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـک نـمکی با ظرفیت 400 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید پارچه گردباف ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید پارچه گردباف با ظرفیت 000 250 متر مربع در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته بندی نمـک یددار ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته بندی نمـک یددار با ظرفیت چهارهزار تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت 150 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته‌بندی سس مایونز۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته‌بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه ( سال 82)۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد حـوله با ظرفیت 65 تن در سال۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد حـوله با ظرفیت 65 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید داروهـای گیاهـی - پماد کاپسی‌کوم و قرص آنتوم ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید داروهـای گیاهـی (پماد کاپسی‌کوم و قرص آنتوم ) با ظرفیت 270هزار تیوپ پماد و 3 میلیون عدد قرص در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر با ظرفیت 250 دستگاه در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد تافی و شکـلات با ظرفیت 600 تن در سال ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد تافی و شکـلات با ظرفیت 600 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد چیپس سیب‌زمینی با ظرفیت 500 تن در سال( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد چیپس سیب‌زمینی با ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چـرم و سالامبـور ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید چـرم و سالامبـور با ظرفیت تولید 400 هزار فوت مربع در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کارتن، بسته بندی و چاپ مقوا ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید کارتن، بسته بندی و چاپ مقوا با ظرفیت 600 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 فرآوری‌ وبسته‌بندی سبزیجات تازه و خردشده ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
فرآوری‌ وبسته‌بندی سبزیجات تازه و خردشده با ظرفیت بسته بندی 1700 تن انواع سبزی تازه و خرد شده در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید‌ وبسته‌بندی سبزیجات خشک ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید‌ وبسته‌بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی خشک شده در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بـسـته‌بنـدی میـوه ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بـسـته‌بنـدی میـوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 فرآوری و بسته‌بنـدی ماهی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی ماهی با ظرفیت بسته بندی 1800 تن گوشت ماهی فرآوری شده در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بستـه‌بنـدی خــرمـا ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـا با ظرفیت بسته بندی 2000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بستـه‌بنـدی خــرمـا ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـا با ظرفیت بسته بندی 5000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته‌بنـدی گوشت قرمز ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی گوشت قرمز با ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته‌بنـدی مـواد غـذایی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی با ظرفیت بسته بندی 2075 تن پودر و گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته‌بنـدی مـواد غـذایی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی با ظرفیت بسته بندی 1400 تن مواد گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته ‌بنـدی مـواد غـذایی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته ‌بنـدی مـواد غـذایی با ظرفیت بسته بندی 1200 تن مواد پودری در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسـته‌ب ندی عـســل ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسـته‌بندی عـســل با ظرفیت 240 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و بسته بندی آبلیمو ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی آبلیمو با ظرفیت تولید هشتصد تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 فرآوری ‌و بسته ‌بندی خشکبار ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری ‌و بسته‌بندی خشکبار با ظرفیت یکهزار تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نان فانتزی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی - مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی با ظرفیت 750 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نان فانتزی ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی - مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی با ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نان لواش ( سال 82 )۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی - اقتصادی و مالی تولید نان لواش با ظرفیت 300 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح تولید شن و ماسه دانه بندی شده ظرفیت 90000 متر مکعب۹ تیر ۱۳۸۷
طرح تولید شن و ماسه دانه بندی شده ظرفیت 90000 متر مکعب
بارگیری فایل بارگیری فایل
 آماده سازی و بسته بندی پسته۹ تیر ۱۳۸۷
آماده سازی و بسته بندی پسته
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پودر گوشت و استخوان۹ تیر ۱۳۸۷
تولید پودر گوشت و استخوان
بارگیری فایل بارگیری فایل
 ریخته گری قطعات چدنی۹ تیر ۱۳۸۷
ریخته گری قطعات چدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید اکسیژن طبی و صنعتی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید اکسیژن طبی و صنعتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید تشک مواج - ویلچیرو سایر تولیدات جانبی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید تشک مواج - ویلچیرو سایر تولیدات جانبی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید جعبه میوه۹ تیر ۱۳۸۷
تولید جعبه میوه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قالبهای صنعتی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید قالبهای صنعتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید دستمال کاغذی(با ظرفیت 1000تن در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید دستمال کاغذی(با ظرفیت 1000تن در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع CDو DVD فشرده(پرشده)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع CDو DVD فشرده(پرشده)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید سیم و کابل فشار قوی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید سیم و کابل فشار قوی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 استفاده از ضایعات کشتارگاه۹ تیر ۱۳۸۷
استفاده از ضایعات کشتارگاه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید یراق آلات۹ تیر ۱۳۸۷
تولید یراق آلات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شیشه سکوریت۹ تیر ۱۳۸۷
تولید شیشه سکوریت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید رشته آشی و پلویی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید رشته آشی و پلویی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پوشال کولر۹ تیر ۱۳۸۷
تولید پوشال کولر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پمپ ترمز خودرو(50000عدد در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
پمپ ترمز خودرو(50000عدد در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نخ پروپلین(400تن در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید نخ پروپلین(400تن در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید جوراب زنانه۹ تیر ۱۳۸۷
تولید جوراب زنانه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید حوله(120 تن)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید حوله(120 تن)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گچ قالب سازی(30000 در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
گچ قالب سازی(30000 در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید فرش پشمی(1200متر مربع در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید فرش پشمی(1200متر مربع در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید فرش چله ابریشم(500مترمربع در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید فرش چله ابریشم(500مترمربع در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بازیافت مواد پلاستیکی, تولید نایلون و چاپ روی آن۹ تیر ۱۳۸۷
بازیافت مواد پلاستیکی, تولید نایلون و چاپ روی آن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید الکل از خرما۹ تیر ۱۳۸۷
تولید الکل از خرما
بارگیری فایل بارگیری فایل
 فرابری و بسته بندی آجیل و خشکبار(1000تن)۹ تیر ۱۳۸۷
فرابری و بسته بندی آجیل و خشکبار(1000تن)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و بسته بندی آجیل و خشکبار(500تن)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید و بسته بندی آجیل و خشکبار(500تن)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید آب اکسیژنه(ظرفیت 400تن)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید آب اکسیژنه(ظرفیت 400تن)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث کارخانه آرد سوخاری۹ تیر ۱۳۸۷
احداث کارخانه آرد سوخاری
بارگیری فایل بارگیری فایل
 سنگبری رم بر۹ تیر ۱۳۸۷
سنگبری رم بر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 سنگبری سخت بر۹ تیر ۱۳۸۷
سنگبری سخت بر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث و بهره برداری کارگاه تولید نان فانتزی۹ تیر ۱۳۸۷
احداث و بهره برداری کارگاه تولید نان فانتزی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ملامین(ظرفیت 2000تن در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید ملامین(ظرفیت 2000تن در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی(ظرفیت 2750تن در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی(ظرفیت 2750تن در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی(ظرفیت 2000تن در سال)۹ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی(ظرفیت 2000تن در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید فنر تخت اتومبیل۹ تیر ۱۳۸۷
تولید فنر تخت اتومبیل
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نان لواش۹ تیر ۱۳۸۷
تولید نان لواش
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ۹ تیر ۱۳۸۷
تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کمپوت و کنسرو۹ تیر ۱۳۸۷
تولید کمپوت و کنسرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بستنی چوبی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید بستنی چوبی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قند کبریتی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید قند کبریتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چای صنعتی۹ تیر ۱۳۸۷
تولید چای صنعتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 شالیکوبی و حبوبات۹ تیر ۱۳۸۷
شالیکوبی و حبوبات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کارامل 800تن در سال۹ تیر ۱۳۸۷
تولید کارامل 800تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نان ماشینی 1000 تن۹ تیر ۱۳۸۷
نان ماشینی 1000 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 روغن کشی از دانه های روغنی۹ تیر ۱۳۸۷
روغن کشی از دانه های روغنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث کارخانه یخ۹ تیر ۱۳۸۷
احداث کارخانه یخ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید سرکه صنعتی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید سرکه صنعتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نشاسته از گندم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نشاسته از گندم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید گچ ساختمانی به روش سنتی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید گچ ساختمانی به روش سنتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید اکسید کروم(120 تن در سال)۸ تیر ۱۳۸۷
تولید اکسید کروم(120 تن در سال)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نان فانتزی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نان فانتزی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نخ متوسط تا ضخیم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نخ متوسط تا ضخیم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک دام و طیور( ظرفیت سالیانه 15هزار تن)۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک دام و طیور( ظرفیت سالیانه 15هزار تن)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بشکه فلزی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بشکه فلزی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نمک ید دار۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نمک ید دار
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ادوات کشاورزی ظرفیت 75 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ادوات کشاورزی ظرفیت 75 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شکلات و تافی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید شکلات و تافی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی چای تی بگ۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی چای تی بگ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ساچمه فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ساچمه فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
طرحهای صنعت 

 روغن کشی از دانه های روغنی۸ تیر ۱۳۸۷
روغن کشی از دانه های روغنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل رنگی آلومینیوم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل رنگی آلومینیوم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع پوشک کامل بچه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع پوشک کامل بچه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا۸ تیر ۱۳۸۷
تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معرق کاری۸ تیر ۱۳۸۷
معرق کاری
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی۸ تیر ۱۳۸۷
دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لواشک از خرما۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لواشک از خرما
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چرم و سالمبور۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چرم و سالمبور
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خشک کردن ذرت۸ تیر ۱۳۸۷
خشک کردن ذرت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کنسرو ماهی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کنسرو ماهی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 ساخت شناور بابری فایبر گلاس۸ تیر ۱۳۸۷
ساخت شناور بابری فایبر گلاس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر۸ تیر ۱۳۸۷
تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل پلاستیک۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل پلاستیک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی۸ تیر ۱۳۸۷
بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های پلی اتیلن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های پلی اتیلن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ۸ تیر ۱۳۸۷
کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خمیر فلاف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خمیر فلاف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع کارتن بسته بندی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع کارتن بسته بندی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و نصب ایزوگام۸ تیر ۱۳۸۷
تولید و نصب ایزوگام
بارگیری فایل بارگیری فایل
 چسب عایق بندی خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
چسب عایق بندی خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بتن آماده۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بتن آماده
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید توپ ورزشی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید توپ ورزشی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی آب معدنی۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی آب معدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پارچه کشباف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پارچه کشباف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تجهیزات پزشکی۸ تیر ۱۳۸۷
تجهیزات پزشکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نساجی و پارچه بافی۸ تیر ۱۳۸۷
نساجی و پارچه بافی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 موتور جنرال۸ تیر ۱۳۸۷
موتور جنرال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماالشعیر۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماالشعیر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کود شیمیایی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کود شیمیایی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گرانول و کفش۸ تیر ۱۳۸۷
گرانول و کفش
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کمپوت کنسانتره۸ تیر ۱۳۸۷
کمپوت کنسانتره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 قفلهای سوئیچی۸ تیر ۱۳۸۷
قفلهای سوئیچی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قطعات لاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید قطعات لاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
طرحهای صنعت 

 روغن کشی از دانه های روغنی۸ تیر ۱۳۸۷
روغن کشی از دانه های روغنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل رنگی آلومینیوم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل رنگی آلومینیوم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع پوشک کامل بچه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع پوشک کامل بچه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا۸ تیر ۱۳۸۷
تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معرق کاری۸ تیر ۱۳۸۷
معرق کاری
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی۸ تیر ۱۳۸۷
دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لواشک از خرما۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لواشک از خرما
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چرم و سالمبور۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چرم و سالمبور
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خشک کردن ذرت۸ تیر ۱۳۸۷
خشک کردن ذرت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کنسرو ماهی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کنسرو ماهی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 ساخت شناور بابری فایبر گلاس۸ تیر ۱۳۸۷
ساخت شناور بابری فایبر گلاس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر۸ تیر ۱۳۸۷
تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل پلاستیک۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل پلاستیک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی۸ تیر ۱۳۸۷
بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های پلی اتیلن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های پلی اتیلن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ۸ تیر ۱۳۸۷
کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خمیر فلاف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خمیر فلاف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع کارتن بسته بندی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع کارتن بسته بندی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و نصب ایزوگام۸ تیر ۱۳۸۷
تولید و نصب ایزوگام
بارگیری فایل بارگیری فایل
 چسب عایق بندی خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
چسب عایق بندی خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بتن آماده۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بتن آماده
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید توپ ورزشی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید توپ ورزشی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی آب معدنی۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی آب معدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پارچه کشباف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پارچه کشباف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تجهیزات پزشکی۸ تیر ۱۳۸۷
تجهیزات پزشکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نساجی و پارچه بافی۸ تیر ۱۳۸۷
نساجی و پارچه بافی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 موتور جنرال۸ تیر ۱۳۸۷
موتور جنرال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماالشعیر۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماالشعیر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کود شیمیایی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کود شیمیایی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گرانول و کفش۸ تیر ۱۳۸۷
گرانول و کفش
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کمپوت کنسانتره۸ تیر ۱۳۸۷
کمپوت کنسانتره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 قفلهای سوئیچی۸ تیر ۱۳۸۷
قفلهای سوئیچی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قطعات لاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید قطعات لاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
طرحهای صنعت 

 روغن کشی از دانه های روغنی۸ تیر ۱۳۸۷
روغن کشی از دانه های روغنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل رنگی آلومینیوم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل رنگی آلومینیوم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع پوشک کامل بچه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع پوشک کامل بچه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا۸ تیر ۱۳۸۷
تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معرق کاری۸ تیر ۱۳۸۷
معرق کاری
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی۸ تیر ۱۳۸۷
دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لواشک از خرما۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لواشک از خرما
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چرم و سالمبور۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چرم و سالمبور
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خشک کردن ذرت۸ تیر ۱۳۸۷
خشک کردن ذرت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کنسرو ماهی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کنسرو ماهی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 ساخت شناور بابری فایبر گلاس۸ تیر ۱۳۸۷
ساخت شناور بابری فایبر گلاس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر۸ تیر ۱۳۸۷
تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل پلاستیک۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل پلاستیک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی۸ تیر ۱۳۸۷
بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های پلی اتیلن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های پلی اتیلن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ۸ تیر ۱۳۸۷
کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خمیر فلاف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خمیر فلاف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع کارتن بسته بندی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع کارتن بسته بندی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و نصب ایزوگام۸ تیر ۱۳۸۷
تولید و نصب ایزوگام
بارگیری فایل بارگیری فایل
 چسب عایق بندی خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
چسب عایق بندی خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بتن آماده۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بتن آماده
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید توپ ورزشی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید توپ ورزشی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی آب معدنی۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی آب معدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پارچه کشباف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پارچه کشباف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تجهیزات پزشکی۸ تیر ۱۳۸۷
تجهیزات پزشکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نساجی و پارچه بافی۸ تیر ۱۳۸۷
نساجی و پارچه بافی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 موتور جنرال۸ تیر ۱۳۸۷
موتور جنرال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماالشعیر۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماالشعیر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کود شیمیایی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کود شیمیایی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گرانول و کفش۸ تیر ۱۳۸۷
گرانول و کفش
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کمپوت کنسانتره۸ تیر ۱۳۸۷
کمپوت کنسانتره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 قفلهای سوئیچی۸ تیر ۱۳۸۷
قفلهای سوئیچی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قطعات لاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید قطعات لاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل

 

 

 

 

طرحهای صنعت 


 روغن کشی از دانه های روغنی۸ تیر ۱۳۸۷
روغن کشی از دانه های روغنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل رنگی آلومینیوم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل رنگی آلومینیوم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع پوشک کامل بچه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع پوشک کامل بچه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا۸ تیر ۱۳۸۷
تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معرق کاری۸ تیر ۱۳۸۷
معرق کاری
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی۸ تیر ۱۳۸۷
دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لواشک از خرما۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لواشک از خرما
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چرم و سالمبور۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چرم و سالمبور
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خشک کردن ذرت۸ تیر ۱۳۸۷
خشک کردن ذرت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کنسرو ماهی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کنسرو ماهی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 ساخت شناور بابری فایبر گلاس۸ تیر ۱۳۸۷
ساخت شناور بابری فایبر گلاس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر۸ تیر ۱۳۸۷
تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل پلاستیک۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل پلاستیک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی۸ تیر ۱۳۸۷
بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های پلی اتیلن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های پلی اتیلن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ۸ تیر ۱۳۸۷
کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خمیر فلاف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خمیر فلاف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع کارتن بسته بندی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع کارتن بسته بندی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و نصب ایزوگام۸ تیر ۱۳۸۷
تولید و نصب ایزوگام
بارگیری فایل بارگیری فایل
 چسب عایق بندی خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
چسب عایق بندی خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بتن آماده۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بتن آماده
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید توپ ورزشی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید توپ ورزشی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی آب معدنی۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی آب معدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پارچه کشباف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پارچه کشباف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تجهیزات پزشکی۸ تیر ۱۳۸۷
تجهیزات پزشکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نساجی و پارچه بافی۸ تیر ۱۳۸۷
نساجی و پارچه بافی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 موتور جنرال۸ تیر ۱۳۸۷
موتور جنرال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماالشعیر۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماالشعیر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کود شیمیایی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کود شیمیایی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گرانول و کفش۸ تیر ۱۳۸۷
گرانول و کفش
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کمپوت کنسانتره۸ تیر ۱۳۸۷
کمپوت کنسانتره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 قفلهای سوئیچی۸ تیر ۱۳۸۷
قفلهای سوئیچی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قطعات لاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید قطعات لاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل

 طرحهای صنعت 

 روغن کشی از دانه های روغنی۸ تیر ۱۳۸۷
روغن کشی از دانه های روغنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل رنگی آلومینیوم۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل رنگی آلومینیوم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع پوشک کامل بچه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع پوشک کامل بچه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا۸ تیر ۱۳۸۷
تولید مربا? شربت? شور? ترشی و حلوا
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معرق کاری۸ تیر ۱۳۸۷
معرق کاری
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی۸ تیر ۱۳۸۷
دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی عسل به ظرفیت 240 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید غذای کودک ظرفیت 500 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماکارونی با ظرفیت 1200 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لواشک از خرما۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لواشک از خرما
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000 تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چیپس ظرفیت 500 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید چرم و سالمبور۸ تیر ۱۳۸۷
تولید چرم و سالمبور
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بلندگو ظرفیت 100000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بیسکویت ساده - میشکا و نان و شیرینی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1400 تن بسته بندی مواد غذایی گرانول در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خیارشور? ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خشک کردن ذرت۸ تیر ۱۳۸۷
خشک کردن ذرت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کنسرو ماهی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کنسرو ماهی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 ساخت شناور بابری فایبر گلاس۸ تیر ۱۳۸۷
ساخت شناور بابری فایبر گلاس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر۸ تیر ۱۳۸۷
تکمیل سردخانه 5000 تنی بالای صفر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پروفیل پلاستیک۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پروفیل پلاستیک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی۸ تیر ۱۳۸۷
بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های پلی اتیلن۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های پلی اتیلن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید نایلون عریض کشاورزی- نخ و طناب پلاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات۸ تیر ۱۳۸۷
تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ۸ تیر ۱۳۸۷
کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید خمیر فلاف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید خمیر فلاف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید انواع کارتن بسته بندی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید انواع کارتن بسته بندی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی و توزیع مواد غذایی(تخم مرغ)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید و نصب ایزوگام۸ تیر ۱۳۸۷
تولید و نصب ایزوگام
بارگیری فایل بارگیری فایل
 چسب عایق بندی خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
چسب عایق بندی خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید بتن آماده۸ تیر ۱۳۸۷
تولید بتن آماده
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید توپ ورزشی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید توپ ورزشی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو۸ تیر ۱۳۸۷
تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بسته بندی آب معدنی۸ تیر ۱۳۸۷
بسته بندی آب معدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه۸ تیر ۱۳۸۷
تولید شیر - ماست و خامه پاستوریزه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید پارچه کشباف۸ تیر ۱۳۸۷
تولید پارچه کشباف
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تجهیزات پزشکی۸ تیر ۱۳۸۷
تجهیزات پزشکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 نساجی و پارچه بافی۸ تیر ۱۳۸۷
نساجی و پارچه بافی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 موتور جنرال۸ تیر ۱۳۸۷
موتور جنرال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید ماالشعیر۸ تیر ۱۳۸۷
تولید ماالشعیر
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید کود شیمیایی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید کود شیمیایی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گرانول و کفش۸ تیر ۱۳۸۷
گرانول و کفش
بارگیری فایل بارگیری فایل
 گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی۸ تیر ۱۳۸۷
گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کمپوت کنسانتره۸ تیر ۱۳۸۷
کمپوت کنسانتره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 قفلهای سوئیچی۸ تیر ۱۳۸۷
قفلهای سوئیچی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 تولید قطعات لاستیکی۸ تیر ۱۳۸۷
تولید قطعات لاستیکی
بارگیری فایل بارگیری فایل