طرحهای معدن 

 بهره برداری از معدن سنگ لاشه۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری از معدن سنگ لاشه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بهره برداری از معدن سنگ نمک۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری از معدن سنگ نمک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بهره برداری از معدن خاک نسوز۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری از معدن خاک نسوز
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بهره برداری از معدن گچ و خاک۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری از معدن گچ و خاک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معدن سنگ آهک۵ تیر ۱۳۸۷
معدن سنگ آهک
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بهره برداری از معدن سولفات سدیم۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری از معدن سولفات سدیم
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پوکه معدنی۵ تیر ۱۳۸۷
پوکه معدنی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معدن سنگ مرمریت۵ تیر ۱۳۸۷
معدن سنگ مرمریت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معدن سنگ مرمریت۵ تیر ۱۳۸۷
معدن سنگ مرمریت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 اکتشاف گرافیت۵ تیر ۱۳۸۷
اکتشاف گرافیت
بارگیری فایل بارگیری فایل
 معدن کائولن۵ تیر ۱۳۸۷
معدن کائولن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بهره برداری از معدن فلدسپات۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری از معدن فلدسپات
بارگیری فایل بارگیری فایل
 بهره برداری معدن سنگ آهن۵ تیر ۱۳۸۷
بهره برداری معدن سنگ آهن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 سنگ معدن تراورتن۵ تیر ۱۳۸۷
سنگ معدن تراورتن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی۵ تیر ۱۳۸۷
عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی
بارگیری فایل بارگیری فایل