اخبار

ایمن سازی محیط کار در کارگاههای ساختمانی

ایمن سازی محیط کار در کارگاههای ساختمانی
ناظران نظام مهندسی ساختمان در صورت عدم ارائه راهکارهای مناسب جهت ایمن سازی محیط کار در کارگاههای ساختمانی ، باستناد ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در وقوع حوادث ناشی از کار مقصر شناخته می شوند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان شمالی: نباتیان مدیریت روابط کار این اداره کل گفت: در صورت عدم ارائه راهکارهای مناسب توسط ناظران نظام مهندسی ساختمان جهت ایمن سازی محیط کار در کارگاههای ساختمانی ، باستناد ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در وقوع حوادث ناشی از کار مقصر شناخته می شوند .
وی افزود: بر اساس ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب شورایعالی حفاظت فنی موضوع ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. 
نباتیان اظهار داشت: کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر را بعمل آورد.
 
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۴۴
روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید