دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب

برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .

بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد .

بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی (یارانه) و تصویب آن برای بنگاههای اقتصادی کوچک ومتوسط.

تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان با همکاری سایر واحدها و دستگاه های استانی .

ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزایی استان .

ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان با رویکرد اشتغال و کارآفرینی.

تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان .

برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و بررسی طرح های مأخوذه از دستگاههای اجرایی استان و پیگیری

طرح های ارسالی به بانک های عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهیلات به متقاضی.

نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان .

نظارت بر اجرای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص وظایف کارگروه تخصصی اشتغال وسرمایه گذاری استان.

کمک و حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی مشکل دار از قبیل کمک های بلاعوض ، بخشودگی جرائم دیرکرد،

تقسیط بلند مدت بدهی و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصویب کارگروه اشتغال.

شناسایی طرح های اشتغالزای اولویت دار در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی استان.

پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و تهیه گزارش از عملکرد آن و ارسال به دبیرخانه.

عنوان خدمت: 

ثبت اشتغال ایجاد شده توسط دستگاههای اجرایی در سامانه رصد

حوزه مدیریت کارآفرینی  و اشتغال

نام اداره :  دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  ثبت تعهد اشتغال استان در سامانه رصد و تعریف  کد کاربری و گذرواژه برای کاربران دستگاه های اجرایی جهت ثبت اطلاعات اشتغال و اخذ گزارشات مربوطه

روند اجرای خدمت (گردش کار) :

ابتدا تعهد اشتغال استان توسط کاربر مدیر سیستم در رصد ثبت می شود.کاربران دستگاه های اجرایی که دارای کد کاربری و گذرواژه هستند اقدام به ورود اطلاعات شاغلین سال جاری نموده و کاربران مدیر دستگاه های اجرایی, نهاد های نظارتی و مدیر سیستم استان می توانند گزارش اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور را اخذ نمایند.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت : ثبت اطلاعات شاغلینی که در سال جاری اشتغال آنها ایجاد شده و  دستگاه اجرایی مربوطه از صحت و سقم اشتغال آنها اطمینان داشته باشد.

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : دستگاه اجرایی اطلاعات شاغلین  هر سال را در هر لحظه می توانند در سامانه رصد ثبت نمایند.

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل اطلاعات آنها در سامانه رصد

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : -

عنوان خدمت: 

صدور مجوز مشاغل خانگی(پشتیبان)

حوزه مدیریت کارآفرینی و اشتغال

نام اداره :  دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : متقاضیان مشاغل خانگی یکی از رشته های مصوب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب نموده و در سامانه مشاغل خانگی به عنوان متقاضی پشتیبان ثبت نام می نماید. در صورت کامل بودن مدارک و دارا بودن شرایط  مجوز مربوطه صادر می گردد.

روند اجرای خدمت (گردش کار) : ابتدا متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی در بخش پشتیبان ثبت نام نموده و کد رهگیری اخذ و با مراجعه به دستگاه اجرایی مربوطه اقدام به تشکیل پرونده می کنند.سپس دستگاه اجرایی اهلیت فنی و فردی متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و استعلامهای مورد نیاز برای صدور مجوز مربوطه را بر اساس ضوابط و بخشنامه های داخلی خود انجام میدهد (ظرف مدت حداکثر10 روز) و در صورت تایید اقدام به صدور مجوز مشاغل خانگی می کند.مجوزها دو امضا دارند که امضای اول مخصوص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و دومین امضا مربوط به بالاترین مقام ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.پس از تایید مجوز توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی  مجوزها  و پرونده متقاضی به اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال می شود تا پس از تایید در کارگروه تخصصی اشتغال استان, مورد تایید اداره کل تعاون کار و رفاه  اجتماعی استان قرار گیرد. در ادامه مجوزها به دستگاههای اجرایی مربوطه عودت داده می شود. چنانچه متقاضی درخواست اخذ تسهیلات مشاغل خانگی را داشته باشد توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی می شود.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت : قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : یک ماه (در صورت برگزاری جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان)

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : فرمهای مصوب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که مخصوص  قرارداد فی مابین پشتیبان و تحت پوشش می باشد.ثبت نام متقاضیان  تحت پوشش و پشتیبان از طریق سامانه انجام می شود که دیگر نیازی به تکمیل فرمها بصورت دستی نمی باشد.فرمهای مورد نیاز در سایت مشاغل خانگی به ادرس زیر وجود دارد .

http://www.mashaghelkhanagi.ir/

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : 2قطعه عکس, فتوکپی شناسنامه,فتوکپی کارت ملی,اصل و فتوکپی مدرک مهارتی مرتبط,اجازه نامه کتبی سرپرست خانوار -کد رهگیری اخذ شده از سامانه مشاغل خانگی برای متقاضیان پشتیبان و تحت پوشش- ارائه مدرکی دال بر حداقل 5 سال سابقه کار مفید برای پشتیبان- دارا بودن کارت پایان خدمت- گواهی عدم سوء پیشینه

عنوان خدمت:   

صدور مجوز مشاغل خانگی(مستقل)

حوزه  مدیریت کارآفرینی و اشتغال

نام اداره :   دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : متقاضیان مشاغل خانگی یکی از رشته های مصوب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب نموده , پس ازثبت نام در سامانه مشاغل خانگی  و تکمیل  و ارائه مدارک  مورد نیازو در صورت بررسی و تأیید طرح توسط دستگاه اجرایی  و تأیید نهایی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند مجوز مشاغل خانگی دریافت نمایند.

3.     

روند اجرای خدمت (گردش کار) :

ابتدا متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام نموده و کد رهگیری اخذ و با مراجعه به دستگاه اجرایی مربوطه اقدام به تشکیل پرونده می کنند. سپس دستگاه اجرایی اهلیت فنی و فردی متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و استعلامهای مورد نیاز برای صدور مجوز مربوطه را بر اساس ضوابط و بخشنامه های داخلی خود انجام میدهد (ظرف مدت حداکثر10 روز) و در صورت تایید اقدام به صدور مجوز مشاغل خانگی می کند.مجوزها دو امضا دارند که امضای اول مخصوص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و دومین امضا مربوط به بالاترین مقام ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.پس از تایید مجوز توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی  مجوزها به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت شماره و تاریخ و امضای دوم ارسال می گردد.تایید مجوزها (درصورت تکمیل بودن مدارک)در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست حداکثر48 ساعت انجام پذیرد. در ادامه مجوزها به دستگاههای اجرایی مربوطه عودت داده می شود. چنانچه متقاضی درخواست اخذ تسهیلات مشاغل خانگی را داشته باشد توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانکهای عامل معرفی می شود.

4.     

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :  قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : 12 روز

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :  فرمهای مصوب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که مخصوص  قرارداد فی مابین پشتیبان و تحت پوشش می باشد.ثبت نام متقاضیان مستقل و تحت پوشش و پشتیبان از طریق سامانه انجام می شود که دیگر نیازی به تکمیل فرمها بصورت دستی نمی باشد. و د رسایت مشاغل خانگی به ادرس زیر وجود دارد

http://www.mashaghelkhanagi.ir

مدارک لازم جهت دریافت خدمت : 2قطعه عکس, فتوکپی شناسنامه,فتوکپی کارت ملی,اصل و فتوکپی مدرک مهارتی مرتبط,اجازه نامه کتبی سرپرست خانوار-کد رهگیری اخذ شده از سامانه مشاغل خانگی

عنوان خدمت: 

مراحل دریافت تسهیلات طرح های کارآفرینی ازمحل توان تسهیلات دهی بانکهای عامل

حوزه  مدیریت کارآفرینی  و اشتغال

نام اداره :   دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :  پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام و طرح های متقاضی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای

روند اجرای خدمت (گردش کار) :

متقاضی مدارک مورد نیاز را به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه میدهد ودستگاه اجرایی پس از بررسی و تایید ،طرح را در سامانه sme86  ثبت و جهت بررسی و تصویب در کمیته تخصصی کارگروه اشتغال به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ارسال می شود. در صورت تایید طرح در کمیته تخصصی کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح را به بانک عامل معرفی می کند بانک حداکثر ظرف مدت 30 روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام و اطلاعات مربوطه را در سامانه مذکور ثبت می نماید.در صورت عدم تایید طرح  مراتب را  با ذکر دلایل به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال اعلام می نماید.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :  پرداخت تسهیلات طبق دستورالعمل اعطای تسهیلات بانکی به طرح های اشتغالزای معرفی شده توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان  براساس توان تسهیلات دهی بانکها ابلاغی از وزارت متبوع به متقاضیان  ارائه می گردد.

مدت زمان لازم برای انجام خدمات : پس از معرفی  کامل طرح ها از سوی دستگاه اجرایی  ظرف مدت یک هفته جلسه کمیته تخصصی کارگروه اشتغال  برگزار وطرح ها مورد بررسی قرار می گیرد و بانک عامل ظرف مدت 30 روز طرح های ارسالی از دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال را بررسی می کند

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :  فرم های اولیه وبررسی طرح توجیهی طرح ها توسط دستگاه اجرایی مربوطه بررسی وتکمیل می گردد و در سامانه بنگاههای اقتصادی به ادرس زیر وجود دارد و باید توسط دستگاه اجرایی تکمیل گردد

www.sme86.ir

مدارک لازم جهت دریافت خدمت :  دریافت نامه های  دستگاه اجرایی به همراه خلاصه اطلاعات اولیه طرح به همراه کد طرح که درسامانه نرم افزاری ثبت گردیده باشد.جهت بررسی در کمیته تخصصی اشتغال مورد نیاز می باشد.