چگونگی بررسی ورسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی از طریق سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

موضوع : دستورالعمل چ

 

در راستای اجرای قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان ( مصوب 29/9/91 مجلس محترم شورای اسلامی )و به منظور بهره برداری از سامانه خدمات حمایتی جمهوری اسلامی ایران ( به آدرس: www.samanehrefah.ir)  و چگونگی بررسی و رسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی( که در ادارات کل استانی انجام خواهد شد)  توجه کلیه ادارت کل را به رعایت موارد زیر معطوف می دارد:

فرایند ثبت نام و  روش انجام کاراز طریق سامانه:

1-    کارگران ساختمانی متقاضی دریافت بیمه اجتماعی (بیمه شدگان قبلی و جدید) می بایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مندرج در فرم خود اظهاری در سامانه اقدام نمایندو رسیدگی به درخواست آن دسته از متقاضیانی که در در سامانه ثبت نام ننموده اند فاقد موضوعیت میباشد.

2-    اطلاعات افراد ثبت شده به‌کمک سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه (شامل مجوز در دیگر اصناف، کارت بهداشت، وسایل نقلیه عمومی، کارت مهارت فنی، سازمان ثبت احوال و........) اعتبار سنجی شده و درصورت تأیید اولیه، فرد متقاضی از طریق بازرسان و سر بازرسین معرفی شده از طرف کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور مورد بازرسی میدانی قرار گرفته و احراز اشتغال شده و در سامانه ثبت میشوند.

3-    درصورت تأیید نهایی سربازرسان استانی، مدارک افراد تأیید شده از طریق دسترسیهای ایجاد شده توسط شعبه های سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی مجدد قرار میگیرند که در صورت تأیید شرایط متقاضی در طی همه این مراحل، وی تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار می‌گیرد.

4-      متقاضیانی که در هر کدام از مراحل مذکور رد شده و یا شرایط لازم برای پوشش بیمه اجتماعی را  نداشته باشند میتوانند دلایل رد درخواست خود را در سامانه مشاهده نمایند و در صورتی که به این دلایل اعتراض داشته باشند میتوانند صرفا از طریق سامانه نسبت به ثبت اعتراض و دلایل مرتبط با آن ( از طریق آپلود مدارک در سیستم) اقدام نمایند.

فرایند رسیدگی به اعتراضات

1-    از تاریخ صدور این دستورالعمل بررسی و رسیدگی به اعتراضات کلیه متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانیکه در سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کرده و اعتراض خود را در سامانه مذکور ثبت کرده باشند، صرفا از طریق سامانهو طبق سند راهنمای اعتراض ( فایل پیوست) رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.

2-    کمیته رسیدگی به اعتراضات، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( امور بیمه ای و اجتماعی)، سازمان تأمین اجتماعی( اداره نامنویسی)، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگر ان و کارفرمایان ساختمانی(سربازرسان استان) که جهت رسیدگی به اعتراضات در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر استان تشکیل میشود .

3-    سامانه به گونه ای طراحی شده که منشی کمیته(نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)از طریق دسترسی‌های ایجاد شده ( نام کاربری و رمز عبور)  موظف است  درخواستهای اعتراض ثبت شده در سامانهرا به صورت روزانه بررسی نموده و در صورت لزوم به رسیدگی حضوری ( حداقل پنج پرونده)، نسبت به تشکیل کمیته اقدام نماید.

4-    چنانچه فرد متقاضی به استعلامهای انجام شده توسط سامانه معترض است و مدارک مثبته ای در این خصوص در سامانه آپلود کرده و یا تنها توضیحاتی در این خصوص ارائه نموده، منشی کمیته موظف است طی نامه ای  رسمی از دستگاههای مرجعحداکثر ظرف مدت دو هفته استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورت تأیید رسمی دستگاههای ذیربط، ضمن درج توضیحات و  آپلود مدرک مربوطه در سامانه ، درخواست معترض را مورد تأیید قرار دهد.

5-     چنانچه فرد متقاضی به نتیجه بازرسیهای میدانی( توسط انجمنهای صنفی و یا سازمان تأمین اجتماعی) معترض باشد و یا پاسخ استعلامات رسمی که منشی کمیته از سازمانهای ذیربط اخذ کرده، مبنی بر رد اعتراض وی باشد، در این صورت نیاز به رسیدگی حضوری و تشکیل کمیته اعتراض  خواهد بود .

6-    منشی کمیته موظف است در صورت تشکیل کمیته، زمان و مکان مراجعه متقاضی در کمیته را از طریق سامانه وپیامک ( در صورت فعال شدن) به اطلاع وی برساند.

1-6)          لازم به توضیح است تا زمان فعال شدن امکان ارسال پیامک از طریق سامانه، منشی کمیته موظف است زمان و مکان مراجعه متقاضی را  از طریق تماس تلفنی به اطلاع فرد برساند.

7-    منشی کمیته موظف است  نتیجه رسیدگی حضوری  کمیته را نیز به نحو مقتضی در سامانه ثبت نماید.

8-    متقاضی جهت پیگیری درخواست و یا پیگیری اعتراضات خود با داشتن نام کاربری و کلمه عبورکه شامل کد ملی و شماره موبایل (و یا چیز دیگری بنا به صلاحدید خود ) است وارد سامانه شده و از آخرین وضعیت درخواست خود که در سامانه درج شده است مطلع خواهد شد.

9-    تمام مراحلی که منشی کمیته انجام داده و در سامانه ثبت کرده است از طریق دسترسیهای ایجاد شده برای  معاون امور اجتماعی استان قابل نظارت و پیگیری بوده وکل فرایند توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه مورد بررسی و نظارت کلی قرار می‌گیرد.

10-       با عنایت به اینکه بهره برداری از سامانه در بستر اینترنت مقدور می باشد ، لذا مسئولین امر می بایست در اسرع وقت نسبت به فراهم آوردن تمهیدات مربوطه و پایداری ارتباط با سامانه مورد نظر در ادارات کل اقدام لازم را معمول نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل، معاونین اجتماعی، روسا وکارشناسان مربوطه در ادارات کل استانها  که برای ایشان امکان دسترسی در سامانه فراهم شده، خواهند بود.