ارتباط با شهرستان جاجرم

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاجرم ( پیش شماره 058 )

نام و نام خانوادگی مسئول نمایندگی : حمید زارع 


 تلفن مسئول نمایندگی : 32275654

فکس : 32275654

تلفن : 32277100 

آدرس پستی : جاجرم ـ خیابان شهید بهشتی ـ روبروی پمپ گاز ـ سالن

ورزشی کارگران جاجرم ـ نمایندگی تعاون شهرستان جاجرم 

پست الکترونیکی : jajarm-nkh@mcls.gov.ir