ارتباط با شهرستان فاروج

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاروج ( پیش شماره 058 )

نام و نام خانوادگی مسئول نمایندگی : غلامرضا گلی 

 تلفن مسئول نمایندگی :  36424088

فکس : 36425380

آدرس پستی : فاروج ـ بلوار امام رضا (ع) ـ بین امام رضا 1 و 3  

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاروج 

پست الکترونیکی : farooj-nkh@mcls.gov.ir