ارتباط با شهرستان بجنورد

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد ( مرکز استان-058)نام و نام خانوادگی رئیس اداره : ارسلان پاکنام 


رسانه جدید    

 

آدرس پستی : بجنورد ـ ضلع جنوب شرقی ترمینال مسافربری-جنب پمپ CNG

تلفن : 32413996-058

پست الکترونیکی 

bojnourd-nkh@mcls.gov.ir