طی حکمی از سوی استاندار؛  حسن نوری رئیس کمیته فنی اشتغال روستایی و عشایری استان شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی :

حسن نوری

شماره تماس مستقیم : 05832256113

ارتباط با مدیرکل

ارتباط مستقیم با حسن نوری - مدیرکل