ارتباط با روابط عمومی

اشتغال

مدیر روابط عمومی : مهین شهابی 

تلفن تماس : 05832256966 - داخلی 422

آدرس : خراسان شمالی - بجنورد - مابین طالقانی 19 و 21 -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی - طبقه چهارم

ارسال با روابط عمومی

ارتباط مستقیم با مهین شهابی - مسئول روابط عمومی