• سومین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با حضور دکتر سازگار نژاد معاون امور مجلس -حقوقی و استانهای وزارت متبوع

  • دیدار مقام عالی وزارت و معانین شان با عشایر خراسان شمالی

  • دیدار مقام عالی وزارت و معانین شان با عشایر خراسان شمالی

  • سومین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با حضور دکتر سازگار نژاد معاون امور مجلس -حقوقی و استانهای وزارت متبوع

  • دیدار مقام عالی وزارت و معانین شان با عشایر خراسان شمالی

  • دیدار مقام عالی وزارت و معانین شان با عشایر خراسان شمالی

  • جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان

  • جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان

  • جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان

  • جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان

  • جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان

Loading
ICON amar منشور حقوق شهروندی بخشنامه حقوق و دستمزد سبد حمایت خانوار
اطلاعیه ها لینک کارو کارگر لینک سفر وزیر مجموعه
پوستر تعاون 369  

کلید مناقصه

تالار بحث و گفتگو

پیشنهادات

پیوندها

ورود به سایت

نظر