چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۱۷:۳۱
 
 

اداره مانه و سملقان

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مانه و سملقان ( پیش شماره 0585 )

نام و نام خانوادگی رئیس اداره :احیاء قربانی

قربانی


 تلفن رئیس اداره : 4223291

فکس : 4228009

 

آدرس پستی: آشخانه ـ خیابان مطهری غربی ـ خیابان جلال ـ کوچه جلال 12  

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مانه و سملقان 

پست الکترونیکی : ms-nkh@mcls.gov.ir